Piotr Rokitnicki – Prawdziwe Wartości

Marek Kuśmierz – Życie w Woli Bożej

Bogdan Grala – Budowanie

Krzysztof – Świadectwo

Kategorie: Kazania