Pod koniec stycznia  2014r. rusza noclegownia w Świebodzinie przy ulicy Wałowej.   Jest to pierwszy rok działania obiektu o takim przeznaczeniu,  w tym miejscu. Gospodarzami noclegowni jest małżeństwo Ania i Marco Tepper, którzy wcześniej już zajmowali się pomocą ludziom potrzebującym.

Działalność noclegowni obejmuje zapewnienie schronienia w okresie zimowym, wsparcie oraz poradnictwo kobietom i mężczyznom, nie znajdującym oparcia w środowisku oraz czasowo pozbawionym miejsca zamieszkania. Placówka podejmuje także prace prowadzące do usamodzielnienia osób bezdomnych.

W przyszłości przy noclegowni ruszy Coffee hause. Będą to spotkania dla ludzi uzależnionych, potrzebujących, bezdomnych, ubogich mające na celu budowanie motywacji do leczenia i zmiany dotychczasowego życia.

Pomimo wykonania wielu prac remontowych budynek wciąż potrzebuje modernizacji. Potrzebna jest wymiana instalacji elektrycznej, dachu, oraz remont łazienek. Jeśli mogą Państwo w sposób rzeczowy lub finansowy wesprzeć działalność noclegowni prosimy o kontakt.

tel. 881  785  365