“On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.” 2 Tymoteusza 2:13

Kategorie: Kazania