“Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.” List do Filipian 4,4

Kategorie: Kazania