“abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.”
Filipian 2,15

Kategorie: Kazania

TEST V1.0.0. index.php