Kazanie Darka Spławskiego, pastora zboru w Ostrowie Wielkopolskim, na temat jedności w Kościele.

A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.


Jana 17:22-23
Kategorie: Kazania