Skoro nadal nie możemy zebrać się wspólnie w jedności, zbierzmy się razem przed ekranami i przed swoimi Bibliami, w każdą niedzielę!

Zachęcamy was do uczestnictwa w jednym z nabożeństw on-line, np. jednym z:

Zapraszamy!

Z przyczyn technicznych nie uruchamiamy własnego streamingu, dlatego zachęcamy do skorzystania ze służby innych zborów.