W związku z wysokim ryzykiem zarażenia forma nabożeństw uległa zmianie. Na głównej sali ograniczyliśmy ilość miejsc trzykrotnie, aby każdy mógł zachować bezpieczną odległość. W celu umożliwienia bezpiecznego uczestnictwa w nabożeństwach większej liczbie osób, przenieśliśmy część miejsc do górnej sali, gdzie będzie transmitowany na żywo dźwięk i obraz z dołu.

Osoby, które zdecydują się z powodu ryzyka zostać w domu zachęcamy do uczestnictwa w transmisjach online organizowanych przez inne zbory. Listę polecanych przez nas transmisji umieściliśmy w poście: Zostań w domu | Niedziela.

Życzymy zdrowia i pokoju w sercu, ponieważ Bóg jest pokojem!


Kategorie: Komunikaty